هر چی دوست داری
به وبم خوش اومدی!امیدوارم لذت ببری...
» عاقلی یا احمق؟! :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» کدوم خواننده؟؟؟ :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» ایول به این شاگرد :: ۱۳٩٢/٦/۱۳
» بخندیم! :: ۱۳٩٢/٥/٢٩
» کیو؟؟؟ :: ۱۳٩٢/٥/٢٧
» anti boy! :: ۱۳٩٢/٥/۱٥
» فانتزی های من! :: ۱۳٩٢/٥/۱٥
» .... :: ۱۳٩٢/٥/۱٥
» مصاحبه!!! :: ۱۳٩٢/٥/۱٥
» روباه :: ۱۳٩٢/٥/٧
» : ) :: ۱۳٩٢/٥/٧
» با گذشت!!! :: ۱۳٩٢/٥/٧
» چسب زخم! :: ۱۳٩٢/٥/۱
» من و مامانم! :: ۱۳٩٢/٥/۱
» تفاوت را احساس کنید! :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» میگن... :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» تولد تولد تولدت مبارک! :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» شرع گفته: :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» بخندیم!!!!! :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» تفریحی!!! :: ۱۳٩٢/٤/٧
» anti boy :: ۱۳٩٢/٤/٦
» کدوم در؟؟؟ :: ۱۳٩٢/٤/٦
» بخندیم! :: ۱۳٩٢/٤/٢
» می خوام برگردم! :: ۱۳٩٢/٤/٢
» به پای کسی موندن!!!!!!!!! :: ۱۳٩٢/٤/٢
» تنهایی یعنی : :: ۱۳٩٢/٤/۱
» تنهایی یعنی ... :: ۱۳٩٢/٤/۱
» فاصله از گناه! :: ۱۳٩٢/٤/۱
» وقتی تنهایی ناراحت نباش! :: ۱۳٩٢/٤/۱
» چرا؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩٢/٤/۱
» حالت چشم ها در مدرسه! :: ۱۳٩٢/۳/۳۱
» اعتراف! :: ۱۳٩٢/۳/۳۱
» معیارها... :: ۱۳٩٢/۳/۳٠
» اسکی هماهنگ! :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
» anti boy :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
» بخندیم :: ۱۳٩٢/۳/٢٦
» بخندیم :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» اعتماد به سقف! :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» َAnti Girl :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» عجایب هفت گانه ی انتخابات! :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» لو رفته ... :: ۱۳٩٢/۳/٢٠
» یه دختر ایرانی ... :: ۱۳٩٢/۳/٢٠
» یه روز خوب ... :: ۱۳٩٢/۳/٢٠
» صداقت :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
» " ها " نشانه جمع است!!! :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
» سکوت :: ۱۳٩٢/۳/۱۳
» سلام :: ۱۳٩٢/۳/۱۳
» بهترین خبر تمام عمرم... :: ۱۳٩٢/۳/۸
» مهندس عشق :: ۱۳٩٢/۳/۸
» شیرین ترین لحظات از نظر چارلی چاپلین :: ۱۳٩٢/۳/۸
» سلام :: ۱۳٩٢/۳/۸
» مراحل بیدار شدن یه دختر ناز... :: ۱۳٩٢/۳/٦
» خانه کاغذی!!! :: ۱۳٩٢/۳/٦
» دلهره آور ترین تاب جهان در تگزاس :: ۱۳٩٢/۳/٦
» آغوش... :: ۱۳٩٢/۳/٦
» شیرین باش :: ۱۳٩٢/۳/٦
» حاضر جوابی های باحال :: ۱۳٩٢/۳/٦
» یه سوال؟ :: ۱۳٩٢/۳/٤
» بغلم کن :: ۱۳٩٢/۳/٢
» گارانتی... :: ۱۳٩٢/۳/٢
» بیچاره من... :: ۱۳٩٢/٢/٢٤
» دوست تخم مرغی! :: ۱۳٩٢/٢/٢۳
» عکس تنهایی! :: ۱۳٩٢/٢/٢۳
» چندین برابر شد! :: ۱۳٩٢/٢/٢۳
» شکستنی :: ۱۳٩٢/٢/٢۳
» آسمانت چه مزه ایست؟ :: ۱۳٩٢/٢/٢۳
» باران :: ۱۳٩٢/٢/٢٢
» من خندیدم تا.... :: ۱۳٩٢/٢/٢٢
» بعضی خاطره ها... :: ۱۳٩٢/٢/٢٢
» شانه خالی کردند... :: ۱۳٩٢/٢/۱٩
» بغضم میگیرد... :: ۱۳٩٢/٢/۱٩
» سلام :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» نیا باران... :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» درد دارند :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» فراموشش کن :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» دکمه اسپیس :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» این روزها... :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» در همین اطراف... :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» تنهایی :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» ضربدر های مبسر :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» گوشه دنج :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» دم سهراب گرم :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» مخاطب خاص من :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» دیدی گفتم سخت نیست :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» صابون :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» من به آمار زمین مشکوکم :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» شوخی عشق :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» گشتم نبود...بگرد هست :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» سراپا گوشم... :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
» دیشب... :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
» معلم!!!!!! :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
» گاهی دلت میخواد... :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
» روز زن :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
» گاهی.... :: ۱۳٩٢/٢/٩
» مواظب خودت باش :: ۱۳٩٢/٢/۸
» هی رفیق :: ۱۳٩٢/٢/۸
» ... :: ۱۳٩٢/٢/٤
» روزهای رفتن به مدرسه! :: ۱۳٩٢/۱/۳۱
» به این میگن... :: ۱۳٩٢/۱/۳۱
» پلمپ شد... :: ۱۳٩٢/۱/٢٩
» خدای من :: ۱۳٩٢/۱/٢٩
» خدایا :: ۱۳٩٢/۱/٢٩
» زندگی :: ۱۳٩٢/۱/٢٩
» دوستی...! :: ۱۳٩٢/۱/٢٤
» کی گفته از محبت خارها گل می شود؟؟؟؟ :: ۱۳٩٢/۱/٢۱
» به سراغ من اگر می آیی :: ۱۳٩٢/۱/٢۱
» .... :: ۱۳٩٢/۱/٢٠
» مهربونی کن.. :: ۱۳٩٢/۱/٢٠
» این روزها... :: ۱۳٩٢/۱/٢٠
» هیچی نشدیم.....!! :: ۱۳٩٢/۱/٢٠
» خدایا! :: ۱۳٩٢/۱/٢٠
» اینم آخرش... :: ۱۳٩٢/۱/۱٩
» خداحافظ... :: ۱۳٩٢/۱/۱٩
» خخخخخ... :: ۱۳٩٢/۱/۱٩
» ترول :: ۱۳٩٢/۱/۱٩
» خاطر خواه :: ۱۳٩٢/۱/۱٩
» دل درد :: ۱۳٩٢/۱/۱٤
» خداحافظی! :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» هر کدومو برام پر کن! :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» حاضری؟ :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» من می نوشتم:.... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» اگه دوست دارین.... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» نقاشی :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» فراموش کردنش :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» آوار حرفت... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» یه دنیا فاصله... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» تولد :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» عاشق............................................................................ :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
» خطای دید :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
» بی تو_بی من :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» میدونی... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» دنبال کسی نیستم :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» وقتی گند زدی به زندگی طرف! :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» محبتت را... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» اگه بهش زنگ میزنی... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» دل تنگی :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» میدونم :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» از تو میگذرم :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» غیرت :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» حواسمون کجاس؟ :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» نوروز..... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» خدایم... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» مذکر عزیز! :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» سلام :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
» وقتی من رو مخ بابامم... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
» قول میدم... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» شیوه جدید التماس به داور! :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» SMS لاتی :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» مترسک... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» تنهایی :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» با هم بودن :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» ترول های جالب... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٠
» یه شاخه گل... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٠
» نوشته های خنده دار و کوتاه :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٠
» عکس دختر و پسر :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٠
» عکس فانتزی پسرونه :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٠
» عکس دخترونه :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٠
» 15حقیقت... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» سیر تکامل پسرها! :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٧
» حدس بزنید! :: ۱۳٩۱/۱۱/٩
» سلامتی دختری که... :: ۱۳٩۱/۱۱/۸
» مرام و معرفت :: ۱۳٩۱/۱۱/۸
» 0 یا 20 :: ۱۳٩۱/۱۱/۸
» وایسا دیگه! :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» واقعا اینطوریه! :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» 65=64 :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» خلاقیت در روز برفی! :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» ؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» تفاوت گفتاری دختر و پسر پای تلفن :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» بد بختی دخترا :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» 20سال زندان :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» یه داستان باحال :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» سوال؟؟؟؟!!! :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» ناشناس :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» جمع اژدها چی میشه؟؟؟!! :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» کامپیوتر دختره یا پسر؟؟؟!!!! :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» تست هوش از غضنفر :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» گفت و گو با مهربانترین :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
درباره وبلاگ

به دنبال واژه نباش...کلمات فریب می دهند وقتی اولین حرف الفبا کلاه سرش برود...فاتحه کلمات را باید خواند...
نويسندگان
موضوعات وب
 
امکانات وب

ハートwww.js4ir.com

وبلاگ نظر سنجی در مورد بهترین خواننده از نظر تو؟؟؟