خطای دید

این آقاهه چرا همش داره از پله میره بالا؟ 

به مرکز گل نگاه کنید و سرتونو عقب وجلو ببرید آیا احساس نمی کنید گل کوچک و بزرگ می شود؟
یک سازه جالب و بی نظیر!
این تصویر چه سوژه ای را نشان می دهد؟
/ 1 نظر / 2 بازدید
Amir

خیلی قشنگ بود