نوروز.....

4روز مونده به عید!تعجب

بعضیا دل شکوندنخنثیبعضیا دلشون شکستناراحت

خیلیا عاشق شدنقلبخیلیام تنها موندن(مثل خودم)افسوس

خیلیا بینمون اومدننیشخندخیلیا هم از بینمون رفتنناراحت

و خندیدیمخندهو گریه کردیمگریه

زندگی بر خلاف آرزوهایمان گذشتناراحت

فقط چهار روز مونده!چهار روز به پایان همه ی اون خاطره ها!همه ی خاطره هایی که هر کدوم هزار تا معنی برای دلای خستمون داشتند.....

ولی بیخیال همه چی!بازم مثل همیشه حرفامونو توی دلامون نگه داریم و به استقبال عید بریم.استقبال سالی که میتونه توش اتفاقای تلخ و شیرین بسیاری بیفته پس   امید وار باشیم و به خدا توکل کنیم

پیشاپیش عید همتون مبارک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
ئارام

سلام نگو سبز مگه نمیدونی این روزا از سبز گفتن/سبز پوشیدن/سبز خوردن/سبز دیدن... گناه محسوب میشه؟ سال نو مبارک[گل]