صداقت

تا حرف از صداقت شد :

صدا 

قط

شد ... !

/ 3 نظر / 10 بازدید
محمد

خیلی تاثیر داشت[متفکر]

مرضیه

[متفکر][متفکر][متفکر] میبره تو فکر آدمو مرسی سارا وبت عالیه[گل][گل]

باور

خیلی قشنگه