آغوش...

آغوش کسی را دوست دارم که...

که بوی "بی کسی" بدهد...

نه بوی

" "هرکسی" "

/ 3 نظر / 9 بازدید
سمیه

[لبخند][گل][قلب]

سمیرا

خیلی زیبا و قشنگ بود [قلب][گل]

هدا

چه عاشقانه[ماچ]