شوخی عشق

عشق تو

شوخی زیبایی بود که خدا با قلب من کرد.زیبا بود اما

شوخی بود!

حالا .... تو بی تقصیری!خدای تو هم بی تقصیر است!

 

من تاوان اشتباه خود را پس می دهم.تمام این تنهایی

تاوان "جدی گرفتن آن شوخی"است...

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
سمیرا

چه ناناز[قلب]