سکوت

سکوت همیشه معنی سکوت نمی دهد!!!

گاهی سکوت یعنی:

س:ساعتهای

ک:کسری

و:وجود 

ت:تو

/ 2 نظر / 9 بازدید
sam

حرارت لازم نیست گاهی از مرارت نگاهی میتوان آتش گرفت..

کیانوش

ساعتهای کسری!!!!!!![متفکر][متفکر][لبخند]