بخندیم

پاسخ منطقی اکثر والدین در مقابل اجازه گرفتن فرزندشان برای انجام کاری:

1_اگر قبلا کسی آن کار را انجام نداده باشد : آخه کی تا حالا همچین غلطی کرده که 

تو میخوای بکنی؟

2_اگر قبلا کسی آن کار را انجام داده باشد : حالا هر کی هر غلطی کرد تو هم باید بکنی؟

×××××

با خانواده رفتیم خونه یکی از اقوام ‘ دختر صابخونه با یه سینی شربت (آلبالو) رفت پیش

داداشم تا بهش تعارف کنه !

داداشم اومد شربت ور داره دستش خورد به لیوان و شربت ریخت رو پاش!

یهو مثل فنر پرید بالا و گفت : آی سوختم!!!!

چند لحظه بعد یه نگاه به دور و برش انداخت و گفت : 

از همه معذرت میخوام ! فکر کردم تو لیوان چایی بود!!!!!!!قهقهه

/ 5 نظر / 10 بازدید
پرستو

واااااااای چه قدر بده آدم ضایع شه!!!!!!!!!

setaree

وااای مردم ازخنده خیلی باحال بود[خنده][خنده][خنده]یه کم هستی!!از تو یاد بگیره میرم تو وبش افسرده میشم میام بیرون[ناراحت]

طناز

چقدر این مامان بابا بدن نامردا[نگران][قهر][لبخند][گل]

دخی منگله

مردم ازخنده[قهقهه][قهقهه][خنده]

sara

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]