بیچاره من...

بیچاره من!!

کسی را پاشویه میکردم که

از تب دیگری می سوخت.....

/ 9 نظر / 12 بازدید
پاییزفصل زیبا

بیخودی پرسه زدیم، صبحمان شب بشود؛ بیخودی حرص زدیم، سهممان کم نشود؛ ما خدا را با خود، سر دعوا بردیم و قسم ها خوردیم؛ ما به هم بد کردیم، ما به هم بد گفتیم؛ ما حقیقت ها را، زیر پا له کردیم؛ و چقدر حظ بردیم که زرنگی کردیم؛ روی هر حادثه ای، حرفی از پول زدیم؛ از شما می پرسم، ما که را گول زدیم؟! ... «دکتر علی شریعتی»......در((پاییزفصل زیبا ))منتظر حضورسبزشما هستم ....[گل][گل][گل]

ساحل

تشکر از بازدیدتان[ماچ]

سیدعلی هاشمی الغاشیه

جز توکل بر خدا سرمایه ای در کار نیست هر که را باشد توکلکار او دشوار نیست. دعا-یاعلی به روزم

سحر

به کسی محبت میکنیم که دلش پیش یکی دیگس ....[گل]

ساحل

_______________¶¶¶¶¶¶ __________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶ _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶ _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ___ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ [█]¶¶¶¶¶ ____¶¶¶¶¶ [█] ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _____¶¶¶¶¶¶¶`▼´¶¶¶¶¶¶ ______¶¶¶¶¶¶¶•♥•¶¶¶¶¶ __¤’¤’¤’¤ آپم . زود بیا

فائزه

وقتی خسته‌ام. . . وقتی کلافه‌ام . . . وقتی دلتنگم . . . بشقاب‌ها را نمی‌شکنم شیشه‌ها را نمی‌شکنم غرورم را نمی‌شکنم، دلت را نمی شکنم در این دلتنگی‌ها زورم به تنها چیزی که میرسد این بغض لعنتی است . ..

فائزه

عزيزم من لينكت كردم ولي تو منو لينك نكردي

sara

[گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه]