این روزها...

این روزها

از کنارم که میگذری

احتیاط کن!!!!

هزاران کارگر در من مشغول کارند ....

روحیه ام در دست تعویض است...

/ 1 نظر / 5 بازدید
somaye

[ناراحت] باز خوبه ادم فعالی هستی به فکره تعویض روحیه میفتی!!! ی راس نمیری اهنگ مجید خراطها بذاری و تیغُ برداری[چشمک]