زندگی

زندگی برگ بودن در مسیر باد نیست....

 

                                   امتحان ریشه هاست.....

ریشه هم هرگز اسیر باد نیست....

                               زندگی چون پیچکی است.....

 

انتهایش با خداست....متفکر

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
بهراد...@

دلت که گرفت، دیگر منتِ زمین را نکش راهِ آسمان باز است ، پر بکش . . .