تنهایی

به سلامتی تنهاییم......
که هر وقت بهش خیانت کردم.....
بازم اومد سراغم......!!! 

ناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحت

امشب بازهم پستچی پیر محله ی ما نیومد..

یا باید خانه مان را عوض کنم..
یا پستچی را …
تو که هر روز برایم نامه می نویسی ، مگه نه . . . ؟

/ 0 نظر / 3 بازدید