وقتی گند زدی به زندگی طرف!

وقتی گند زدی به زندگی طرفو رفتی...

حد اقل وقت رفتن دهنتو ببند.

 

نگو مواظب خودت باش قسمت نشد....!

/ 1 نظر / 10 بازدید
رادمان

نمی دونم چرا اینو نوشتی ولی بسیار پر معنیه! اگه یه کم ایمان در وجود کسی باشه، بدنش به لرزه درمیاد