درد دارند

گاهی حرف ها

وزن ندارند

ریتم ندارند

آهنگ ندارند

اما خوب گوش کن

.

.

.

درد دارند

/ 1 نظر / 3 بازدید
بهراد...@

...خشت به خشت مرا با دستهای مهربانش روی هم گذاشت... .. ...و دوباره مرا ســــاخت... ... ....آنقدر مــحکــــــم مرا ساخت ...... ...که چشـــــــمهـــــای زیبا هم نتــــوانست مـــــرا بشکند... .. ...اما آبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی من.... ... ...رفـــــــتــــــنــــــت..... ........................................دوباره مــــــــرا از هم پاشــــــید......!!!