مهربونی کن..

روزی مردی عقربی را دید که درون آب دست وپا میزد,او تصمیم گرفت عقرب را نجات دهد,اما عقرب او را نیش زد!مرد باز سعی کرد تا عقرب را از آب بیرون بیاورد ام عقرب بار دیگر مرد را نیش زد...

رهگذری او را دید و پرسید:چرا عقربی را که نیش میزند نجات میدهی؟؟؟؟

مرد پاسخ داد:این طبیعت عقرب است که نیش بزند ولی طبیعت من این است که عشق بورزم...چرا باید مانع عشق ورزیدن شوم؟؟فقط به این دلیل که عقرب طبیعتا نیش میزند؟؟؟

آره دوستا یگلم تا میتونین عشق بورزین(مهربونی کنین)حتی اگه مثل این آقا,عقرب نیشتون زد,باز هم ادامه بدین....بالاخره دیر یا زود خودشون سر عقل میان....

البته عقربه که نتونست منو نیش بزنه...من گرفتمش و نیشمم نزد...باید هرچیزی راهشو بلد باشی...این عکسو ببین:

دوست اونه که محبتش زیاد نشه عین دریا بزنه آخرش سرازیر بشه...

عین عقرب نشه تا یه چیزی شد نیشت بزنه...

بعدشم اینه که عینه نامردا نشه که یه روز بذاره بره....ناراحت

اگه کسی یه بار بهت خیانت کرد  این اشتباه اونه

اما اگه دوباره بهت خیانت کرد این اشتباه توعه

********************************

همه از مرگ میترسن ما از رفیق نامرد...............افسوس

/ 2 نظر / 15 بازدید
ئارام

این عقرب رو تو گرفتی؟؟؟ ای ول بابا خیلی شجاعی

ئارام

راستش شک کردم آخه من با اینکه پسرم از سوکس هم میترسم چ برسه ب عقرب