پلمپ شد...

امروز در قلبم برای همیشه پلمپ شد به جرم دوست داشتن های بی مورد!

لطفا دیگر سراغ آن نیایید حتی با مجوز رسمی از عقل......دل شکسته

********************************

هی روزگار.........

من به درک!

خودت خسته نشدی؟سوال

از دیدن تصویر تکراریه درد کشیدن من؟؟؟؟گریهناراحت

/ 4 نظر / 11 بازدید
جوجه مهندس

سلام خسته نباشید[گل] خوشحال میشم به من هم سر بزنید[چشمک]

sam

لینک شدی[لبخند]

بهراد...@

وقتے قهرمان جهان شدم ؛ آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم ؛ تا مدال قهرمانے را به گردنم بیاویزند جهان پهلوان تختی